Helena Jarlemark

Helena Jarlemark är leg.psykolog och leg.psykoterapeut, handledare och lärare diplomerad vid Ericastiftelsen. Hon är även specialist i kliniskt psykologi.

Helena har arbetat på Karlaplans Psykoterapigrupp med utredning och behandling av barn, ungdomar, föräldrar och vuxna sedan 1992.

Helena har i sin tidigare yrkesverksamhet under många år arbetat både i den slutna och öppna verksamheten inom Barn och ungdomspsykiatrin. ( Dåvarande PBU nuvarande BUP).

Helena har varit handledare och lärare till blivande psykoterapeuter på Ericastiftelsen och andra högskolor. Hon har även varit handledare till kollegor och andra professionella inom olika verksamheter.

Helena är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna, Riksföreningen Psykoterapicentrum och hon är även ansluten till Föreningen för barn och ungdomspsykoterapeuter.

gå tillbaka