Barnperspektivet.se

BUP (Barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting)

Elisabeth Cleve


Ericastiftelsen

Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter

Mellanrummet


Psykisk hälsa

Psykologföretagarna


Riksföreningen Psykoterapicentrum

Svenska MarteMeo-föreningen 

Sveriges Psykologförbund

Yrkesföreningen för legitimerade psykoterapeuter
Bältgatan 6 1tr, 114 59 Stockholm, Tel: 08 - 661 95 85