Vi har mångårig erfarenhet av psykoterapi med barn och 
föräldrar, ungdomar och vuxna. Vi är legitimerade psykoterapeuter,
specialiserade inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi och
diplomerade vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Vi är också handledare och lärare i psykoterapi och åtar oss 
handlednings- och konsultationsuppdrag både individuellt och i grupp.
 


Bältgatan 6 1tr, 114 59 Stockholm, Tel: 08 - 661 95 85