Hur Vi arbetar

Till oss vänder sig föräldrar vars barn eller ungdomar på olika sätt ger uttryck för svårigheter i relationen till familjen eller omgivningen.

När det gäller barn startar vi vanligtvis med att träffa föräldrarna. Vi är då alltid två psykoterapeuter. Tonåringar brukar inledningsvis komma tillsammans med föräldrarna. Ungdomar i övre tonåren kan också vända sig hit på egen hand.

Vid det första samtalet vill vi få en beskrivning av de aktuella problemen. Fortsättningen kan innebära ett eller flera klargörande samtal, barnpsykologisk bedömning eller en serie familjesamtal. Detta kan i sin tur mynna ut i psykoterapi för barnet/ungdomen och föräldrarna.

När man som vuxen söker hjälp träffar man en av oss psykoterapeuter och kontakten börjar ofta med tre inledande samtal.

Kontakten med mottagningen kan pågå under en kortare eller längre tid beroende på vad man behöver hjälp med. Vi kan även erbjuda krissamtal och det finns alltid möjlighet att få en besökstid snabbt hos oss.

Vi ser symptom som uttryck för inre konflikter, begränsningar eller svårigheter i relationen till andra människor. I kontakten med psykoterapeuten utforskar man och får förståelse för problemens natur, bakomliggande orsaker och sammanhang. Detta leder till att man finner nya sätt att hantera situationer och relationer i livet.