Om oss

Karlaplans Psykoterapigrupp startade 1988.
Vi som arbetar vid mottagningen har många års erfarenhet av psykoterapi med barn och föräldrar, ungdomar och vuxna. Vi är legitimerade psykoterapeuter med specialisering inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi och utbildade vid Ericastiftelsen. Det är en högskola som har integrerad behandlings-utbildnings-
forskningsverksamhet.

Flera av oss är också handledare och lärare i psykoterapi och vi åtar oss handlednings- och konsultationsuppdrag både individuellt och till grupper.

Vi som arbetar på Karlaplans Psykoterapigrupp är:

Veronica Bernalt Holmström

Susanne Ram

Kia Szutkiewicz

Korta väntetider · Erfarna psykoterapeuter
· Individuellt anpassad kontakt