Veronica Bernalt Holmström

Veronica Bernalt Holmström är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, diplomerad vid Ericastiftelsen.

Veronica har arbetat som psykolog sedan 1990. Hennes yrkeserfarenhet omfattar utrednings- och behandlingsarbete med människor i alla åldrar, från spädbarn till vuxna. Veronica har arbetat som psykolog i krisverksamhet på sjukhus och vid öppenvårdsmottagningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).  Hon har också flera års erfarenhet av arbete vid olika behandlingshem för barn, ungdomar, föräldrar/familjer. Innan Veronica började arbeta vid Karlaplans Psykoterapigrupp arbetade hon under ett antal år huvudsakligen med psykoterapi för vuxna.

Veronica är medlem i Sveriges PsykologförbundPsykologföretagarna och Psykoterapicentrum.