Hur vi arbetar

När behövs hjälp av en barnpsykolog/barnpsykoterapeut?

Föräldrar och barn kan oftast dela många glädjeämnen men också stunder av frustration och sårade känslor. Många av våra besökare kontaktar oss för att vi alltid prioriterar ett nära samarbete med föräldrarna. Till oss på Karlaplans Psykoterapigrupp vänder sig ofta föräldrar med olika frågeställningar gällande deras barn och ungdomar. Det kan handla om oro, ilska, stress, blyghet, ledsenhet eller rädslor. Det är vanliga reaktioner som kan uppstå i samband med förluster, kamratproblem, syskonkonflikter, skolproblem och familjeproblem.

Viktigt samarbete med föräldrar

Vid ett första samtal får föräldrarna vanligtvis träffa två psykoterapeuter utan att barnet är med, för att i lugn och ro beskriva sin oro för barnet. Tonåringar kan komma tillsammans med föräldrarna till ett första möte. Ungdomar i övre tonåren kan också vända sig hit på egen hand.

Vid det första samtalet vill vi få en beskrivning av de aktuella problemen. Fortsättningen kan innebära ett eller flera klargörande samtal, barnpsykologis bedömning eller en serie familjesamtal. Detta kan i sin tur mynna ut i rådgivande samtal och /eller psykoterapi för barnet/ungdomen och föräldrarna. Finns speciella önskemål från föräldrars sida finns även möjlighet till samarbetssamtal med tex barnets skola.

Vuxna söker hjälp av olika skäl

Det kan vara utifrån en vuxens krissituation eller utifrån begränsningar eller svårigheter i relationen till andra människor.

Ibland behöver blivande föräldrar rådgivning och ibland finns önskemål om att förbättra relationer mellan äldre föräldrar och deras vuxna barn. På Karlaplans Psykoterapigrupp finns också lång erfarenhet av att hjälpa adopterade, både som vuxna och barn. För många par är det en trygghet att tala med en barnpsykolog/barnpsykoterapeut inför en efterlängtad adoption.

Oavsett av vilket skäl man söker hjälp som vuxen inleds kontakten oftast med tre inledande samtal med en av mottagningens psykoterapeuter. Hur länge samtalskontakten sedan kan pågå är beroende av vad man behöver hjälp med.

Varje individ och familj är unik

Allt sedan mottagningen startade 1988 har vi haft ett starkt fokus på både individ- och familjeperspektivet. Till vår mottagning söker sig personer som är bosatta i alla delar av Sverige och även i utlandet. Majoriteten av dem som söker Karlaplans Psykoterapigrupp väljer mottagningen tack vare tidigare besökares rekommendationer. Vi är måna om att erbjuda hjälp så snabbt som möjligt. Behandling kan oftast erbjudas direkt efter den inledande bedömningen.

Psykoterapi ger stöd i alla åldrar

Oberoende av i vilket stadium i livet man befinner sig kan stöd behövas när svårigheter uppstått inom familjen eller i relation till omgivningen. Vi vill hjälpa de personer som vi möter att få tillgång till sina personliga resurser, och genom det kunna må bättre och bli friare som individer.