Start

Välkommen till Karlaplans Psykoterapigrupp.

Barn, ungdomar, vuxna och föräldrar är alla välkomna till vår mottagning. På vår mottagning arbetar erfarna legitimerade barnpsykologer / barnpsykoterapeuter med specialisering inom barn-ungdoms- och föräldrapsykoterapi. Vi utför även psykologiska bedömningar och åtar oss handlednings- och utbildningsuppdrag.

Alla hamnar ibland i svåra situationer där man kan behöva professionell hjälp. Ibland gäller det mindre komplicerade svårigheter och ibland är det mer komplicerat. Svårigheterna kan ha uppstått nyligen eller funnits under en längre tid. Med hjälp av barnpsykologen/barnpsykoterapeuten kan man få en förståelse för de känslomässiga problemen och få hjälp att hitta nya sätt att hantera relationer och situationer i livet. Hos oss på Karlaplans Psykoterapigrupp skräddarsyr vi helhetslösningar, utifrån att varje individ och familj är unik.
Du är välkommen till oss för ett eller flera samtal.

Korta beslutsvägar · Behandling efter bedömning