Kia Szutkiewicz

Kia Szutkiewicz är aukt. socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi (auktoriserad av RPC), diplomerad vid Ericastiftelsen.

Hon är också cert. MarteMeo-terapeut. MarteMeo är en behandlingsmetod med både terapeutiska och pedagogiska inslag, som syftar till att åstadkomma ett utvecklingsbefrämjande samspel mellan barn och föräldrar.

Kias yrkeserfarenhet omfattar utrednings- och behandlingsarbete med människor i alla åldrar, från spädbarn till vuxna, samt handledning och konsultation till professionella inom olika områden. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Kia har också varit verksam inom Individ- och familjeomsorgen med inriktning på barn och vid familjerätten. Hon har även erfarenhet av institutionsvård för barn, familjer och ungdomar.

Kia är redaktör för Mellanrummet, tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.

Kia är medlem i
Yrkesföreningen för legitimerade psykoterapeuter,
Svenska Marte Meo-föreningen och Psykoterapicentrum.
Hon är även ansluten till Södra Sveriges barn- och ungdomspsykoterapeutiska Förening