Susanne Ram

Susanne Ram är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, diplomerad vid Ericastiftelsen.

Susanne har arbetat som psykolog sedan 1991. Hennes yrkeserfarenhet omfattar utrednings- och behandlingsarbete med människor i alla åldrar, från spädbarn till vuxna.

Susanne har arbetat som psykolog inom mödra- och barnhälsovården, öppenvårdmottagningar inom Barn- och ugndomspsykiatrin (BUP), på utrednings- och behandlingsinstitutioner samt inom skolan. Hon har bedrivit fortbildning och handledning inom mödra- och barnhälsovården samt inom skolan.

Susanne är en av författarna till handboken ”Mitt sociala nätverk” (1997). Den beskriver den metod som författarna utvecklat ang. hur man kan kartlägga både kvantitativa och kvalitativa aspekter av ett barns nätverk.

Susanne är medlem i Sveriges Psykologförbund och i Psykologföretagarna.