Om oss

Vi har mångårig erfarenhet av psykoterapi med barn och föräldrar, ungdomar och vuxna. Vi är legitimerade psykoterapeuter, specialiserade inom barn-, ungdoms- och föräldrapsykoterapi och diplomerade vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Flera av oss är också handledare och lärare i psykoterapi och vi åtar oss handlednings- och konsultationsuppdrag både individuellt och till grupper.

Mottagningen startade 1988. Vi som arbetar på Karlaplans Psykoterapigrupp är:

Veronica Bernalt Holmström
Susanne Ram
Helena Jarlemark
Kia Szutkiewicz